Ako synchronizovať konkrétny priečinok v počítači s diskom Google

Nástroj Zálohovanie a synchronizácia spoločnosti Google umožňuje synchronizovať konkrétny priečinok v počítači s Diskom Google. Túto možnosť môžete použiť v prípade, že chcete zálohovať iba konkrétne priečinky na Disk Google, a nie na celú plochu.Synchronizujte konkrétny priečinok v počítači s diskom GoogleSynchronizujte konkrétny priečinok v počítači s diskom Google

Nástroj Zálohovanie a synchronizácia spoločnosti Google predvolene synchronizuje celú vašu pracovnú plochu, priečinky s dokumentmi a obrázkami na Disk Google.Ak sa vám však nepáči synchronizácia celej pracovnej plochy s Diskom Google, je možné nastaviť nástroj Zálohovanie a synchronizácia spoločnosti Google tak, aby synchronizoval iba konkrétny priečinok v počítači s Diskom Google.

Po synchronizácii ľubovoľného priečinka v počítači s Diskom Google sa všetky súbory, ktoré pridáte do synchronizovaného priečinka, skopírujú do vášho účtu Disk Google ako zálohu.Všetky zmeny, ktoré vykonáte v synchronizovanom priečinku (Pridanie, odstránenie alebo úprava súborov), sa automaticky synchronizujú so zadnou časťou priečinka na Disku Google.

Ako synchronizovať konkrétny priečinok v počítači s diskom Google

Prvým krokom je stiahnutieZálohovanie a synchronizácianástroj, ako je k dispozícii na disk Google pre Mac aj Windows PC.

Po stiahnutí aplikácie „Zálohovanie a synchronizácia“ do vášho počítača kliknutím na ňu spustite nástroj a dostanete sa na informačnú obrazovku. Kliknite naZačaťna spustenie procesu nastavenia konkrétneho priečinka v počítači na zálohovanie a synchronizáciu na Disk Google.Začnite zálohovaním a synchronizáciou

Na ďalšej obrazovke sa prihláste do svojho účtu Gmail zadaním svojho GmailuMeno používateľaaHeslo. Po prihlásení sa vám zobrazí informačná obrazovka, na ktorú klikniteMám toprejsť na ďalší krok.

Obrazovka Zálohovanie a synchronizáciaNa ďalšej obrazovke môžete zrušiť začiarknutieDesktopa tiež zrušte začiarknutieDokumentyaObrázky, v prípade, že nechcete, aby sa obrázky a dokumenty vo vašom počítači synchronizovali s Diskom Google.

V nástroji Zálohovanie a synchronizácia vyberte možnosť PriečinokPo zrušení začiarknutia pracovnej plochy a ďalších priečinkov kliknite naVyberte priečinokPrepojte a na ďalšej obrazovke kliknite na ikonuKonkrétny priečinokv počítači, ktorý chcete synchronizovať s Diskom Google.

Vyberte priečinok v počítači, ktorý chcete synchronizovať s Diskom Google

Po výbere priečinka môžete zvoliť veľkosť nahrávania fotografií a videa na Disk Google (pozri vysvetlenie nižšie) a kliknúť na ikonuĎalšietlačidlo.Vyberte konkrétny priečinok z počítača, ktorý chcete synchronizovať s Diskom Google

Ak sa rozhodneteVysoká kvalita, Google prevedie nahrané fotografie na veľkosť 16 MP a následne vám poskytne neobmedzené bezplatné úložisko pre tieto fotografie na Disku Google.Ak sa rozhodneteOriginálna kvalita, Fotografie sa budú nahrávať na Disk Google v rovnakom formáte, aký ich nasnímal váš fotoaparát, ale nahratia sa započítajú do povoleného limitu úložiska Disku Google.

Na ďalšej obrazovke zrušte začiarknutieSynchronizujte Môj disk s týmto počítačommožnosť a kliknite naŠtarttlačidlo.

Zakážte možnosť Synchronizovať môj disk s týmto počítačom

Teraz sa s vaším účtom Disku Google synchronizuje iba konkrétny priečinok, ktorý ste vybrali v predchádzajúcich krokoch.

Ako už bolo spomenuté vyššie, všetky súbory, ktoré pridáte do tohto konkrétneho priečinka vo vašom počítači, budú tiež k dispozícii na Disku Google ako záložná kópia.

Všetky zmeny vykonané v synchronizovanom priečinku (pridanie, odstránenie alebo úprava súborov) sa automaticky synchronizujú so zálohou na Disku Google.

Kliknutím na ikonu sa môžete kedykoľvek pozrieť na zálohu konkrétneho priečinka na Disku GoogleIkona oblakunachádza na paneli úloh a potom klikne na ikonudisk Googleikona.

Prístup k Disku Google z počítača

Ak chcete zobraziť zálohu, rozbaľte sekciu Počítač a kliknite na názov vášho počítača.

Synchronizovaný priečinok zálohovaný na Disk Google

Ak máte viac ako jeden počítač, môžete každému ich počítaču poskytnúť jedinečný názov tak, že ich premenujete (pozri obrázok vyššie).

Súvisiace
  • Ako pripojiť súbory z Disku Google k e-mailom na iPhone
  • Ako nahrávať súbory a priečinky na Disk Google